ดำเนินงานโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)
รูปแบบของผู้ใช้ Research Valley
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ประกาศรับข้อเสนอ การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “ตามแนวพระราชดำริ”
แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางฯ
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงนโยบาย)
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน)
สำเนา TOR (ชุมชน สังคม)
สำเนา TOR (นโยบาย)
Poster Km 2015

หน้า : [1]
copyright 2553 copyright 2553 ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 594, 569 โทรสาร : 0 2579 0455